SOLSTUDIE

/ NATURLIGT LJUS
/ EFFEKTIV DESIGNLÖSNING

 

Solstudier bidrar till att man kan visualisera effekten av det naturliga ljuset samt skuggorna på interiörer i våra projekt. Vi jobbar med solarstudier för att se hur skuggorna från terrängen och omgivande byggnader påverkar dispositionsplanen eller för att se var det naturliga ljuset tränger genom ytorna vid olika tidpunkter på dagen och året.

Genom att visa inverkan av det naturliga ljuset samt skuggorna i våra projekt ger solarstudier värdefull information som bidrar till effektiva designlösningar.


/ TILL TJÄNSTER / JAG ÄR INTRESSERAD